6724,6722,6723
27. juni 2018

Vedligeholdelsesplaner

Med ændring af leje- og boligreguleringsloven, der trådte i kraft den 1. juli 2015, blev der indført krav om, at alle udlejere af private udlejningsejendomme med mindst 7 lejemål opgjort pr. 1. januar 1995 skal udarbejde rullende 10 årige vedligeholdelsesplaner.

 

Disse planer udarbejdes løbende for alle vores ejendomme og kan rekvireres ved henvendelse på vores kontor.