4477
12. maj 2015

Så renoveres der ejendomme

Den planlagte renovering af ejendommene Jyllandsgade 11-13 og Danmarksgade 24 A-B forløber helt efter planen, og arbejdet er i fuld gang. Vi udskifter hele taget og efterisolerer tagkonstruktionen, ligesom kvistene renoveres og isoleres. Alle opgange og bagtrapper, vinduer, døre, tagrender og nedløb renoveres også.