4448
05. marts 2015

Renoveringsprojekter igangsættes

Som et led i vores løbende og planlagte vedligeholdelse af vores ejendomme, har vi netop igangsat renoveringsprojekter på følgende ejendomme, - begge beliggende i Randers:

  • Jyllandsgade 11-13
  • Danmarksgade 24a-b 

Renoveringsprojekterne omfatter følgende:

  • Udskiftning af tag med efterisolering af hele tagkonstruktionen
  • Renovering og isolering af kviste
  • Renovering af opgange og bagtrapper
  • Renovering af vinduer og døre
  • Renovering af tagrender, nedløb mm.