5372,5373
06. november 2015

Opstart af anlægsarbejde i Skovgaarden.

Vi har netop opstartet anlægsarbejde i Skovgaarden – (gårdarealet mellem: Skovbrynet 2 - 8 / Prins Christiansgade 2 - 10 / Hobrovej 27 - 39).

 

Anlægsarbejdet består i rydning af beplantning, regulering af terræn, reetablering af trapper (Skovbrynet 4 - 8) samt ny belægning i hele gårdarealet.

 

Projektet forventes færdig medio december 2015.