3753,3754,3755,3752
09. september 2014

Igangværende ejendomsrenoveringsprojekter

Som et led i vores løbende og planlagte vedligeholdelse af vores ejendomme, har vi netop igangsat omfattende renoveringsprojekter på følgende ejendomme, - alle beliggende i Randers:

  • Danmarksgade 11 / Fredensgade 23
  • Lille Voldgade 22
  • Meisnersgade 11
  • Møllestræde 13 m.fl.

Projekteterne omfatter generelt gennemgang eller udskiftning af tag, nye vinduer, gennemgang og omfugning af murværk, maling af trappeopgang samt nye udendørs fællesområder.